Annons

Dividera om nummerlappar

Författare: 

På en lapp skriver jag ett tal, som du inte får se. Men jag berättar att:

  1. om talet är delbart med 3 så är det ett tal mellan 150 och 167.
  2. om talet inte är delbart med 7 så är det ett tal mellan 168 och 185.
  3. om talet inte är delbart med 6 så är det ett tal mellan 186 och 202.

Vilket tal skrev jag på lappen?

Facit

Om 1) gäller så är det ett av talen 150, 153, 156, 159, 162 och 165. Eftersom inget av dessa tal är delbart med 7 så är, enligt 2), mitt tal inte delbart med 3.
I så fall är det inte delbart med 6 heller. Alltså ligger talet mellan 186 och 202, är delbart med 7 men inte med 3. Bara talet 196 uppfyller dessa villkor.