Annons

Regnig dag

Demokratin i ur och skur. Vid valet 1985 regnade det mycket på valdagen. Men det påverkade inte valdeltagandet. 

Bild: 
Istock photo

Svenskar röstar trots regn

Annons

Publicerad:

2014-01-27

Vid amerikanska presidentval minskar andelen röstande med en procentenhet om det regnar på valdagen. Nu har Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universitet, tillsammans med två forskarkollegor letat efter liknande samband i svenska val.

Deras slutsats är att valdeltagandet i Sverige inte påverkas av om det regnar eller ej. I sin undersökning har de jämfört SMHI:s lokala väderstatistik från 1976 till 2010 med data över valdeltagandet i Sveriges alla kommuner.

Forskarna tror att benägenheten att gå och rösta trots regn delvis kan kopplas till vårt valsystem och dess skillnader gentemot det amerikanska. I USA krävs att man först registrerar sig för att överhuvudtaget få rösta. Dessutom innebär det amerikanska icke-proportionerliga valsystemet en risk för att man upplever sin egen röst som obetydlig.

Utöver Sveriges proportionerliga valsystem och röstning utan registrering nämner forskarna också veckodagens betydelse. I USA infaller valdagen av tradition tisdagen efter den första måndagen i november, medan Sveriges val alltid hålls på den tredje söndagen i september.

– Valdagen i USA är en vardag, vilket gör att många har mindre tid att gå till vallokalen och om det då regnar kan det påverka beslutet om att rösta eller inte. I Sverige och andra länder där valdagen infaller på en helgdag är det lättare att vänta några timmar om det skulle vräka ned, säger Richard Öhrvall. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.