Annons

Grodperspektiv

1 Vilken ordning tillhör salamandrarna?

A Groddjur
B Stjärtgroddjur
C Salamandrar
D Slamdykare
E Olmar

2 Från vilken fisk, ett ”levande fossil”, tros groddjuren ha utvecklats?

Facit

1 Rätt svar är stjärtgroddjur (alt B)

2 Kvastfeningen