Annons
Bild: 
Anup Shah / NPL

Stora och små djur

Författare: 

Vem är minst och vem är störst? Rangordna dessa sju djur efter deras vikt: jätteeland, jätteutter, mindre dvärgnäbbmus, pygmékaskelot, småvessla, stor fladdermus.

Facit

Mindre dvärgnäbbmus 1,2–4 g, stor fladdermus 15–40 g, småvessla 25–130 g, jätteutter 26–32 kg, dvärgflodhäst 180–275 kg, pygmékaskelot 318–408 kg, jätteeland 450–900 kg. Ofta finns en enorm inomartsvariation med rekordexemplar som kan vara 50–100 procent större än normala djur. Hos jätteutter och jätteeland avser vikten hannar, honorna är mindre. Småvessla varierar mycket i storlek mellan olika platser, bland annat beroende på om konkurrenten hermelin finns där eller inte.