Annons

Siffersnurr

Vilket matematiskt samband, som är vanligt i växtriket, illustrerar bilden?

  1. Fraktalekvation
  2. Fibonacciserien
  3. Spiralparadoxen
  4. Infinitesimalkalkylen
  5. Konisk refraktion

Facit

Rätt svar är alternativ 2, fibonacciserien. Den består av talen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …, där varje tal är summan av de två föregående. I romanescokålens toppar kan man se spiraler i mönstret. Räknar man deras antal medurs och moturs kring toppen är de två på varandra följande tal i serien, exempelvis 5 resp 8 eller 8 resp 13. Detsamma gäller om man räknar spiralerna i solrosens blomma eller i tallkottarna, bland mycket annat.