Annons
Bild: 
Istock

Vintrarna blir inte deppigare med åldern

I vintras kände jag av den vintertrötthet som omtalas av så många. Jag är drygt 40 år och kan inte minnas att jag känt detta tidigare. Blir vårt psyke känsligare för årstidsväxlingar när vi blir äldre?

/Johan

Publicerad:

2014-07-31

År 2005 gjordes en enkätstudie i Dalarna, där 2  500 slumpmässigt utvalda vuxna personer intervjuades. Forskarna konstaterade att 8,8 procent av deltagarna hade säsongsbetingad depression, och att 12,7 procent hade en något mildare variant. Möjligen kan man räkna ner värdena med en tredje­del då det kan antas att de som inte besvarade enkäten (33 procent) inte hade några problem.

Definitionen av depression utgjordes av ett sammanfattningsmått för rapporterade besvär som berörde upplevd energinivå, humör, sömnlängd, social aktivitet, aptit och viktreglering. Framför allt dominerade vinterdepressionen. Symtomen var nästan dubbelt så vanliga bland kvinnor.

Man fann inte att åldrande ökar besvären, snarare tvärtom – yngre åldersgrupper (18–34 år) rapporterade flest besvär. Man konstaterade att säsongsbetingad depression, speciellt vintertid, är vanligt förekommande i Sverige och att detta i högre utsträckning bör uppmärksammas, bland annat i vården.

/Arne Lowden, docent, sömn­specialist, Stressforskningsinstitutet

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar