Annons

Inrutad rutinuppgift

Författare: 

Av fyra lika stora kvadrater kan man bygga fem olika quatrominos, som i figuren intill. Försök att konstruera en rektangel i storlek 5 x 8 rutor med sådana quatrominos, två av varje sort. Det är tillåtet att vrida och spegelvända figurerna.

Facit

Det finns mer än en lösning till uppgiften. En möjlig konstruktion finns i figuren.