Annons

Kraftiga jordbävningar påverkar jordens rotation – och på så vis dygnets längd.

Bild: 
Istock

Katastroferna rubbar jorden

Jag har läst att jordaxeln rubbades vid den fasansfulla tsunamin för ett antal år sedan. Kan, eller kunde, detta på något sätt observeras när det gäller jordens förhållande till stjärnhimlen i övrigt?

/Eva Magnusson, Lindesberg

Annons

Publicerad:

2014-09-09

Ja, både jordaxelns rörelse och jordens rotationshastighet bör ha påverkats. Inte av tsunamin, men av jordbävningen som orsakade tsunamin. Under det senaste decenniet har vi haft tre ovanligt stora jordbävningar, som alla orsakade tsunamier: Sumatra 2004 med magnituden 9,1; Chile 2010 med magnituden 8,8 och Japan 2011 med magnituden 9,0. Dessa tre tillhör de sex största jordbävningar som någonsin registrerats, och alla skedde i områden där en tektonisk platta kolliderar med en annan. Jordbävningar på en plattgräns sker där plattorna hakat fast i varandra, men där trycket sedan ökat så mycket att friktionen inte längre kan stå emot. I en hastig rörelse flyttar sig plattorna då relativt varandra. Vid stora jordbävningar är det enorma områden som rör sig. I skalvet i Japan var rörelseytan mellan plattorna stor som en tredjedel av Sverige, och den rörde sig upp till 50 meter. En sådan omflyttning av massa i jordens övre del kan påverka rotationen på olika sätt. För det första kan rotationshastigheten förändras – tänk på en konståkare som drar in armarna och snurrar fortare då massan kommer närmare rotationsaxeln. Men massförskjutningen kan också göra att jordens massbalans runt rotationsaxeln ändras. Jordens massa balanserar nämligen inte exakt runt rotationsaxeln, utan det finns en ”massbalansaxel” som avviker lite från rotationsaxeln. Skillnaden mellan axlarna gör att rotationsaxeln kränger några meter fram och tillbaka under en sjuårsperiod och Nord- och Sydpolen flyttar sig därmed med krängningen.

Efter jordbävningen i Japan 2011 kortades dygnet med 1,4 mikrosekunder och massbalansaxelns punkt på jordytan nära Nordpolen flyttades 13,7 centimeter närmare Sibirien, vilket påverkade jordens krängning. Nu är detta inget att oroa sig över. Luftströmmar i atmosfären och vattenströmmar i haven påverkar jordens rotation mycket mer än så. Under ett år varierar dagens längd med mer än 700 mikrosekunder på grund av rörelser i luft och vatten. Därför har man heller inte lyckats observera jordbävningarnas påverkan på jordrotationen – man vet helt enkelt inte tillräckligt om effekterna från hav och atmosfär, för att kunna urskilja den del av förändringen som beror på jordbävningar.

/Björn Lund, seismolog, Uppsala universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jorden har ju tiltat innan, i Egypten som jag just nu läser om, förändrades klimatet pga av tilten. Innan det Egypten med dess Faraoner och kungarnas dal etc. som gemene man tänker på när det gäller Egypten. Hur mycket ändrades jordens klimat då och vilken skillnad i tilten då och 2004 handlar det om? Förändras jordens klimat pga av 2004 tilten eller handlar det om andra saker? Nyfiken bara....

Jordens klimat förändras inte på grund av den rubbning av kontinentalplattorna som skedde 2004 – enligt texten i svaret är effekterna så små att de inte kan skiljas från vanliga vädervariationer. När jordens klimat nu ändras handar det om en växthuseffekt som ökar, på grund av att mängden koldioxid i atmosfären stiger. Jag vet inte riktigt vad det är för effekt du syftar på när det gäller det gamla Egypten, men jag kan tipsa om att läsa om Milankovic-cykler, det kanske har med det att göra.