Annons
Bild: 
Steve Gschmeissner / SPL

Viral vetgirighet

1 Var förökar sig virus?

2 Vilket av följande är en skillnad mellan virus och bakterier?
A Virus saknar ämnesomsättning
B Virus kan bekämpas med antibiotika
C Virus är flercelliga
D Virus orsakar alltid feber
E Virus kan inte föras över via djur

Facit

  1. Inuti värdorganismens celler.
  2. Virus saknar ämnesomsättning (alt A). Därför brukar de räknas som ett mellanting mellan levande och död materia.