Annons

18 procent

Publicerad:

2014-10-08

... av Sveriges befolkning anser att vi ska ta emot fler flyktingar.

Siffran uppmättes senast år 2013, när frågan undersöktes av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Siffran gäller flyktingar, inte anhöriginvandrare. Om svaren bryts ned efter partisympatier framgår vissa skillnader. Bland moderater är andelen till exempel bara 12 procent.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: