Annons

18 procent

Annons

Publicerad:

2014-10-08

... av Sveriges befolkning anser att vi ska ta emot fler flyktingar.

Siffran uppmättes senast år 2013, när frågan undersöktes av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Siffran gäller flyktingar, inte anhöriginvandrare. Om svaren bryts ned efter partisympatier framgår vissa skillnader. Bland moderater är andelen till exempel bara 12 procent.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.