Annons

Hurra! – Hursa?

1) Vad innebär ljudtrycksnivån 0 dB?
A Det svagaste ljud som kan uppmätas.
B Det svagaste ljud som ett mänskligt öra kan uppfatta.
C Det svagaste ljud som teoretiskt beräknats.
D Det svagaste ljud som Alexander Graham Bells ljudmätare kunde uppfånga.
E Det svagaste ljud som kan höras i vakuum.

2) Varför minskar ljudets hastighet i luft när det är kallt?

Facit

1)  Det svagaste ljud som ett mänskligt öra kan uppfatta (alt B)

2)  Luftens densitet (täthet) ökar vid lägre temperatur.