Annons

Här och där i vår spiralformade arvsmassa finns det rester av gener från virus som lyckats överlista vårt immunförsvar.

Bild: 
iStock

Föds vi med virus i vår arvsmassa?

Vi såg i en dokumentär att cirka tio procent av det mänskliga genomet ursprungligen kommer från virus. Hur har det hamnat där?

/Elever vid Mikael Elias Gymnasium, Karlskrona

Annons

Publicerad:

2014-12-26

Det stämmer att vi bär på gamla virussekvenser bland våra andra arvsanlag i arvsmassan – eller genomet. För att bli kvar i genomet från generation till generation måste dessa virus en gång ha infekterat könsceller, eller celler någonstans i utvecklingen mellan den befruktade äggcellen och de mogna spermierna respektive äggcellerna.

Våra celler måste ständigt försvara sig mot virusangrepp. Då och då bryts det försvaret, och i vissa fall kan virusets arvsmassa införlivas i arvsmassan hos den cell som infekterats. Detta händer i någon mån fortlöpande – en del integrationer av virussekvenser kan vara evolutionärt mycket gamla, medan andra sker i nutid. Då och då dyker det upp individer med genetiska skador som beror på att sekvenser med viralt ursprung har flyttat sig och råkat skada en genfunktion.

/Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Uppsala universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.