Annons

Bild: 
iStock

Änglar finns hos många svenskar

Annons

Publicerad:

2015-11-21

19 procent av Sveriges invånare tror på änglar. Kvinnor och yngre personer är över lag något mer benägna att tro på övernaturliga företeelser. Äldre personer (65+), är något mer kritiskt inställda. Utbildningsnivån är dock ingen avgörande faktor. Generellt har tron på övernaturliga fenomen minskat något sedan förra undersökningen 2008.

Källa: Vetenskap och Folkbildning

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.