Annons

Stenåldersskalle

Tragiskt öde. Kranium från ett 8-årigt barn som för 7 000 år sedan utsattes för grovt, trubbigt våld med dödlig utgång.

Bild: 
Pnas.

Den grymma stenåldern

En 7 000 år gammal massgrav i Schöneck-Kilianstädten utanför Frankfurt i dagens Tyskland avslöjar hur grymt livet kunde vara på stenåldern.

Annons

Publicerad:

2015-09-04

Kvarlevorna av 26 människor, främst män och pojkar, visar alla spår av dödligt våld. Bara två av offren var äldre än 40 år.

Förutom skador av pilspetsar så har forskarna hittat spår av trubbigt våld: krosskador på huvud, tänder och ansikte samt att offrens ben brutits av, antingen som tortyr eller stympning efter döden.

Sannolikt var det ett mindre samhälle som utraderades i massakern. Det faktum att inga unga kvinnor förekommer i massgraven tyder på att de togs som fångar efter massakern.

Detta är sannolikt inte en isolerad händelse, utan något som förekom i det tidiga jordbrukssamhället. Flera liknande massgravar från samma tid har hittats i Centraleuropa, och tiden präglades av befolkningstillväxt och sociala spänningar. Tillvägagångssättet känns igen från antropologisk forskning: Stympning, tortyr och död för män, barn och gamla, samt bortförandet av unga kvinnor.

– Vi tror att detta omfattande våld har att göra med att de var bofasta jordbrukare. De tidigare jägar- och samlarsamhällena var i regel också våldsamma, men de levde i ett mer glest befolkat Europa, och kunde alltid flytta vidare inför större konfrontationer, säger Christian Meyer, som är arkeolog vid universitetet i Basel och Mainz. Men dessa människor hade investerat i hårt arbete i bostäder och åkrar. De kunde inte bara flytta inför en konflikt.

Han påpekar även att massakern troligen var en följd av en kort strid.

– Vi vet från många andra källor att man bara anfaller när man är säker på seger, så det handlade troligen om ett lyckat bakhåll som snabbt övergick i en massaker.

På senare tid har forskningen allt mer betonat hur våldsam både förhistorien och historien varit jämfört med vår relativt fredliga samtid.

Resultaten har publicerats i Pnas.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.