Annons

Ett schysst liv

Annons

Publicerad:

2015-11-22

Kurvan visar dödlighet före 45 års ålder hos över 690 000 män som mönstrat i Sverige. Män med den lägst bedömda sociala förmågan löpte alltså fyra gånger så hög risk att dö i förtid jämfört med dem med den högst bedömda sociala förmågan. Kurvan visar även ett tydligt samband mellan intelligens och social förmåga.

Källa: IFAU

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.