Annons

Korruption kan driva folk till att lämna sitt land, även om det är rikt och välmående i övrigt.

Bild: 
iStock

Korruption driver på migration

Migrationsströmmarna de senaste decennierna drivs inte bara på av krig eller fattigdom. Även korruption driver människor på flykt – framför allt till länder med mindre korruption.

Annons

Inom migrationsforskning talar man om push- and pull-faktorer. De förra driver människor att fly eller utvandra och kan vara krig, fattigdom eller något annat. De senare avgör vart man söker sig.

I en ny studie har svenska forskare noterat att dåliga samhällsinstitutioner är en viktig push-faktor. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat driver bort människor, och på samma sätt attraherar länder med låg korruption, politisk stabilitet och bra företagsklimat migranter. Forskarna observerade att människor i fattiga länder med bra institutioner inte migrerade i så stor omfattning, eftersom ett sådant samhälle kan utvecklas positivt på sikt. På samma sätt kan rika länder med dåliga institutioner vara utflyttningsländer trots en god levnadsstandard.

Detta mönster framkom sedan forskarna beaktat faktorer som närhet mellan länder, språkgemenskap, spridningseffekter av tidigare migration och gemensam historia i form av kolonialism.

Analysen bygger på en databas över migrationer mellan 192 länder under åren 1990–2010, och är genomförd av forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.