Annons

alaska träd

Nutkacypressen kan bli 40 meter hög och av virket tillverkas bland annat båtar, golvplank och möbler. Dessutom använder vissa delar av Alaskas ursprungsbefolkning träden som ett sätt att prata med sina förfäder.

Bild: 
Wikimedia

Naturreservat blir opålitliga

Annons

Publicerad:

2015-10-15

Att skapa naturreservat är ett beprövat sätt för naturvårdare att bevara arter och ekosystem. Men på grund av de allt snabbare klimatförändringarna är det inte längre tillräckligt, menar Lauren Oakes vid Stanford university i USA, som lett en studie publicerad i Biological Conservation. När medeltemperaturen stiger ändras livsmiljön i reservaten, så att den inte längre passar för de arter som ska skyddas.

Forskarna har bland annat studerat nutkacypressen (Cupressus nootkatensis), som växer längs Kanadas och Alaskas västkust. Den är beroende av ett tjockt snötäcke på vintern, som kan isolera de grunda rötterna från luftens kyla. Det gör den till en av tusentals känsliga arter vars livsmiljö ändras på grund av den globala uppvärmningen. Om snötäcket är för tunt blir trädens kronor glesa och bruna när våren sedan kommer, vilket med tiden leder till att träden dör. Nu har forskarna upptäckt denna typ av skador på träden i nutkacypressens södra utsträckningsområde, och skadorna antas sprida sig norrut i takt med att temperaturen ökar. Lösningen är, enligt forskarna, att kontinuerligt anpassa bevarandestrategin. Kanske måste människan ta en ännu mer aktiv roll och till exempel flytta hotade arter till områden med gynnsammare förhållanden.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Var har dessa forskare hittat en allt snabbare klimatförändring då? Förändringen i global medeltemperatur har tvärtom saktat in. Den har saktat in så mycket att trenden inte längre går att skilja från noll i de två temperaturserier som bygger på satellitdata.

Alla nu existerande arter har tidigare klarat av massor av förändringar i till exempel nederbörd och temperatur. Om de inte hade klarat av dessa förändringar, skulle de vara utdöda. Åtskilliga rekonstruktioner av klimatets förändringar över tiden visar att det inte något märkligt alls med förändringarna de senaste 200 åren.

Över 97 procent av världens klimatforskare anser att den globala uppvärmningen i huvudsak beror på människan. Uppvärmningen är en process som måste ses över en lång tidsperiod. Under ett kortare tidsspann, 10-20 år, får enskilda år med extremt väder större betydelse i statistiken än under en längre period. Både Nasa och IPCC har mer matnyttig information på ämnet.