Annons

Goda råd är billiga jämfört med andra behandlingar.

Bild: 
iStock

Pling i mobilen skyddar hjärtat

Annons

Publicerad:

2015-09-22

Regelbundna sms med pekpinnar om en sundare livsstil hjälper patienter med kranskärlssjukdom att minska risken för en hjärtattack.

”Hej NN, glöm inte att fysisk aktivitet är bra för dig! Den minskar din risk för diabetes, hjärtattack, stroke, och deras följdsjukdomar.”

Rådet ingår i ett batteri av korta meddelanden som forskare i Australien skickade ut i form av sms fyra gånger per vecka till 352 patienter med kranskärlssjukdom. Drygt hälften av patienterna var rökare, och samtliga bodde i en fattig del av Sydney.

Råden fungerade. Jämfört med en kontrollgrupp som inte fått några sms hade patienterna efter ett halvår lägre LDL-kolesterol (det så kallade ”onda” kolesterolet), lägre blodtryck och lägre kroppsmasseindex (BMI). Dessutom ökade andelen som klarade att hålla sig rökfria.

Cirka 90 procent av patienterna tyckte att råden var användbara, begripliga och kom lagom ofta, enligt en rapport i medicintidskriften JAMA. Behandlingen med sms, som delvis var anpassad till patienternas individuella förutsättningar, kostade under en hundralapp per deltagare i försöket.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.