Annons

Genom att spruta in bränslet på ett mer kontrollerat sätt i dieselmotorn går det att överbrygga motsättningen mellan låga utsläpp och god hög prestanda. Men det kostar pengar.

Bild: 
iStock

Ska vi räkna ut dieselmotorn?

Volkswagen valde att försöka luras, i stället för att hitta en teknisk lösning på problemet med att minska utsläppen från sina dieselmotorer. Finns det andra sätt?

Annons

Publicerad:

2015-11-22

Efter Volkswagens fusk med utsläppsmätningarna har dieselmotorns rykte dalat kraftigt på miljöskalan. För att ta reda på om det över huvud taget är möjligt att tillverka en dieselmotor som förenar låga utsläpp av kväveoxider med låg bränsleförbrukning och bra prestanda har F&F ringt upp Andreas Cronhjort, chef för enheten Förbränningsmotorteknik på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

1 | Vad är problemet?

– Man kan säga att bränsleförbrukning, utsläpp av kväveoxider och prestanda befinner sig i varsin ände av en gungbräda. För att förbättra någon av dem måste man försämra de andra. En hög verkningsgrad, som är förutsättningen för låg bränsleförbrukning, ger till exempel en hög förbränningstemperatur, vilket i sin tur leder till höga halter av kväveoxider då luftens kväve oxideras av värmen. Men med hjälp av lite mer avancerade komponenter i motorn kan man faktiskt hantera de här motsättningarna. Ett sätt är att spruta in bränslet i mindre doser flera gånger under förbränningscykeln. Man kan också använda mer effektiv avgasbehandling och gasväxling. Så svaret på frågan är att visst går det att skapa en miljövänlig dieselmotor som har bra prestanda och låga utsläpp – och det görs redan i dag. Men det är dyrt, för sådana avancerade komponenter kostar mer pengar. Det är därför tillverkarna har fuskat i de här lite lägre prissegmenten.

2 | Har dieselmotorn någon framtid?

– Ja, jag tror att dieselmotorn har en viktig roll även i framtiden, framför allt i tyngre applikationer som till exempel fartyg och lastbilar. Ju större motor och ju mer den ska köras, desto viktigare är det med en hög verkningsgrad för att hålla nere bränsleförbrukningen. En sak som ofta glöms bort är att dieselmotorer kan köras på förnybara bränslen, vilket betyder mycket för att minska nettotillskottet av koldioxid till atmosfären. Så jag tror att dieselmotorn har en ganska ljus framtid. Men tyvärr har den ju fått ett väldigt smutsigt rykte nu.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.