Annons

Tidig dumpning. På 1940-talet gjordes de första dumpningarna av kärnavfall till havs.
Dokumentation. IAEA har skapat en databas över radioaktivt avfall i haven. Inom kort publiceras en ny statusrapport.

Bild: 
iStock

Radioaktivt avfall på havets botten

Förekommer det att kärnavfall dumpas i haven?

/Rune Jakobsson

Publicerad:

2015-02-01

Det korta svaret är nej. Havsdumpning av radioaktivt avfall är förbjudet enligt Londonkonventionen och dess protokoll, som trädde i kraft 1975. Från början var det endast strikt förbjudet att dumpa högaktivt radioaktivt avfall, till exempel använt kärnbränsle. Det var fortfarande möjligt att dumpa annat radioaktivt avfall efter särskilt tillstånd, där hänsyn tagits till eventuella negativa effekter på den marina miljön. År 1994 utvidgades förbudet till att omfatta allt radioaktivt avfall, något som Ryssland accepterade först år 2005.

Det finns också flera regionala konventioner, till exempel OSPAR för Nordostatlanten och HELCOM för Östersjön, som helt förbjuder dumpning av radioaktivt avfall. Men det finns dumpat avfall i våra hav sedan tidigare. De första havsdumpningarna gjordes redan på 1940-talet och de fortsatte ända fram till 1990-talet, om än i mer begränsad omfattning. Även Sverige dumpade radioaktivt avfall i Atlanten och Östersjön, främst under 1960-talet.

Internationellt forskningsarbete för att undersöka halterna av radioaktiva ämnen i havsmiljön görs regelbundet och flera projekt har fokuserat på de arktiska områdena, där Ryssland har dumpat radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Det internationella atomenergiorganet (IAEA) har utvecklat en databas över avfall som dumpats i haven och publicerade den första statusrapporten 1991. En ny rapport kommer inom kort.

/Ann-Christin Hägg, utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar