Annons
Bild: 
iStock

Ålderstiget

1 I Sverige hade man 1980 en förväntad livslängd vid födseln på 75,8 år. Var motsvarande förväntade livslängd i Rumänien 2012 högre eller lägre?

2 I vilket av följande länder har medellivslängden för män minskat sedan 1990?

A) Australien
B) Kenya
C) Turkiet
D) Ryssland
E) Japan

Facit

1 Lägre: 74,5 år för Rumänien 2012, jämfört med 75,8 år för Sverige 1980.

Källa: Eurostat

2 Rätt svar är Ryssland (alt D).

Källa: WHO 2012