Annons

Lönestatistik

Kvinnors medianinkomst i procent av männens medianinkomst, sett över åldern. 

Bild: 
Statistiska centralbyrån

Minskade löneklyftor mellan könen

Annons

Publicerad:

2015-02-02

Realinkomsterna i Sverige har ökat med nästan 50 procent sedan början av 1990-talet, och ökningen har varit större för kvinnor än för män. Det innebär att löneklyftorna mellan könen har minskat, räknat i medianlöner – det vill säga den lön som hamnar i mitten när alla löner har sorterats i stigande ordning. År 1993 var kvinnors medianinkomst 75 procent av männens. År 2013 hade siffran ökat till 81 procent, enligt Statistiska centralbyrån.

Sett över ålder så är löneklyftorna som minst i 55-årsåldern, och som störst i 25-årsåldern. Det är en stor förändring sedan 1990-talet, då lönegapet var minst i den yngre åldersgruppen.  

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.