Annons

Talför trio

Författare: 

Tre personer, A, B och C, sitter vid ett bord. C säger: ”Jag tänker på två positiva heltal som skiljer sig med 1.” Ett av dessa två tal viskar han i A:s öra och det andra viskar han i B:s öra.

Det blev följande meningsutbyte mellan A och B:

A: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

B: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

A: ”Nu vet jag vilket tal han viskade till dig.”

Bestäm vilka talen är som C viskade i A:s respektive B:s öra. Det finns två lösningar.

Facit

Talet som A eller B hade fått höra från C kunde inte vara 1 (deras första utsagor skulle vara annorlunda). B:s tal kunde inte heller vara 2 (då skulle han veta att A hade talet 3).

Däremot kunde A:s tal vara 2. Efter B:s svar kunde han konstatera att B har 3. A kunde också ha talet 3 för då B inte hade 2 så kunde A finna att B har 4. Svaren är att A har 2, B har 3, eller att A har 3 och B har 4. Inga fler lösningar finns.