Annons
Bild: 
iStock

Knivigt krogkneg

Författare: 

Göran, Stefan, Karl och Arne jobbade ett antal dagar på en restaurang. Varje dag jobbade tre av dem. Karl jobbade 11 dagar och Göran 8, vilket var mer respektive mindre än var och en av de andra pojkarna. Under hur många arbetsdagar sammanlagt jobbade de på restaurangen?

Facit

Stefan och Arne jobbade s respektive a dagar där s och a är 9 och/eller 10. Adderar man antalet arbetsdagar för varje pojke, dvs. 11 + 8 + a + s = 19 + a + s, så borde man få ett tal som är delbart med 3 (varje dag jobbade ju tre av pojkarna så i summan 19 + a + s räknades varje arbetsdag tre gånger). Detta är endast möjligt om a = s = 10. Följaktligen arbetade pojkarna (11+8+10+10)/3 = 13 dagar.