Annons
Bild: 
iStock

Myriameterns uppgång och fall

Författare: 

En gammal svensk mil räknades som 18 000 alnar, eller 10 680 meter. En svensk aln var 59,34 centimeter, definierad som rikslikaren Rydaholmsalnen genom kungligt beslut 1605. Men att basera ett längdmått på en måttstock ansågs på 1800-talet inte så vetenskapligt och decimalsystemet (metersystemet) spreds. Det hade skapats i Frankrike efter revolutionen, med längdmått definierade utifrån jordens omkrets. Sverige övergick till metersystemet 1889 efter en tioårig övergångsperiod. En nymil fastslogs till 10 000 meter eller 1 myriameter (också ett franskt påhitt). Nymilen levde kvar, medan myriametern aldrig fick något genomslag.

Fråga: Metern bestäms inte längre utifrån jordens mått. Vad baseras dagens definition på?

Facit

Metern baseras numera på ljusets hastighet. Den definieras sedan 1983 som den sträcka ljuset färdas på 1/299792458 sekund.