Annons

bild av ett svart hål och dess galax

Illustration av ett supermassivt svart hål i mitten av en galax, där infallande gas och stoft har samlats i en disk som hindrar det svarta hålet från att växa sig för stort.

Bild: 
Nasa

Svart hål trotsar teorierna

Annons

Publicerad:

2015-02-26

Ett gigantiskt svart hål som är 12 miljarder gånger tyngre än solen har hittats i mitten av en avlägsen galax. Det är alldeles för stort för att nuvarande teorier ska kunna förklara hur det kom till. Galaxen där det svarta hålet huserar är så avlägsen att ljuset vi ser sändes ut för nästan 13 miljarder år sedan. Det svarta hål som astronomerna har observerat fanns alltså redan när universum bara var 900 miljoner år gammalt. Men ett så stort svart hål borde inte ha hunnit skapas så snart efter big bang.

Supermassiva svarta hål huserar i mitten av nästan alla större galaxer, och ett finns i Vintergatans centrum. De svarta hålen växer efter hand som de suger in materia från galaxkärnan. När gas och stoft faller in uppstår dock strålning som puttar undan materia, vilket bromsar det svarta hålets tillväxt. Forskare har därför kunnat beräkna en gräns för hur snabbt ett svart hål kan växa. I och med det nya fyndet måste nu denna gräns flyttas, och nya teorier utvecklas. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Jag har länge misstänkt att det var något lurt med Big Bang-teorin. Kan det vara så att gigantiska svarta hål till slut resulterar i Big Bangs och att Universum är oändligt? För vad befinner sig annars bortom universums yttre gräns?