Annons

Östra Europas skogar breder ut sig allt mer, ofta på gammal åkermark.

Bild: 
iStock

Fler växter gör jorden grönare

Trots en omfattande skövling av regnskog så ökar den totala mängden växter på jorden. Gynnsamma klimatförändringar och omfattande skogplantering bidrar till den positiva utvecklingen.

Annons

Publicerad:

2015-04-01

Ett internationellt forskarteam har lyckats beräkna den totala vikten av alla landväxter och även studerat hur växternas biomassa har förändrats under de senaste 20 åren.

Analyserna visar att det fanns ungefär 362 miljarder ton landväxter vid millennieskiftet. Under perioden 1993–2002 minskade den totala växtbiomassan. Det berodde till stor del på skövling av tropisk regnskog. Men från 2003 och framåt har den totala växtmängden ökat med cirka 0,4 miljarder ton per år. Det finns flera orsaker till denna oväntade utveckling.

Under det senaste decenniet har avverkningarna av de tropiska regnskogarna minskat något. Samtidigt har skogsarealerna i östra Europa ökat kraftigt, en följd av förskogning av gammal åkermark. Kina har genomfört enorma skogsplanteringsprojekt som också har bidragit till ökningen. Dessutom har savannerna i södra Afrika och i norra Australien blivit allt grönare. Det beror på att det har regnat ovanligt mycket i dessa regioner.

Forskarnas beräkningar är baserade på data från satelliter som mäter de mikrovågor som strålar ut från jordskorpan. En del av dessa mikrovågor absorberas av växterna och detta har forskarna utnyttjat i sina analyser: ju mindre mängd mikrovågor som strålar ut från ett landområde, desto mer växtmassa finns det där.

Grön tillväxt: Sedan 2003 har växtmängden på jorden ökat med 0,4 miljarder ton per år.

– Vi kan beräkna växtvikten hos alla sorters naturtyper, så även odlad mark ingår i beräkningarna. Men det går inte att separera grödornas vikt från de träd och buskar som finns i jordbruksområdena, säger professor Albert van Dijk vid Australian national university, som är en av huvudförfattarna till den nya studien.

När jorden blir grönare ökar det totala upptaget av koldioxid. Det kan bidra till en inbromsning av den pågående globala uppvärmningen. Men det är inte säkert att effekten blir bestående. Att savannerna blivit grönare beror till stor del på att El Niño har bidragit med ovanligt mycket regn. Men El Niño är ett oberäkneligt väderfenomen som även kan orsaka torka, vilket skulle kunna vända utvecklingen, menar forskarna som publicerade resultaten i Nature climate change.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Mätningar bekräftar det som framgår av de globala koldioxidbalanser som görs av bl a Global Carbon Project och som säger att ungefär en fjärdedel av co2-utsläppen binds netto i landsänkan, dvs ökande växtlighet, ungefär lika mycket som sänkan i haven, medan resten, eller hälften, hamnar i atmosfären. Landsänkan, eller skogstillväxten, är idag nästan tre gånger så stor som avskogningen. Det stämmer också med den forskning som länge gjorts av Pekka Kauppi, Helsingfors universitet, om att skogen växer i volym i stort sett i alla länder där medelinkomsten ligger över 4500 dollar/person och år.