Annons

Karta över Europas flyktingopinioner

Andel av befolkningen som vill att landet ska ta emot färre immigranter.

Flyktingopinionen delar Europa

Annons

Allt fler flyr till Europa över Medelhavet, och vi läser allt oftare om katastrofer med drunknade migranter. Men hur ser opinionen ut i de olika europeiska länderna när det gäller invandring?

I framför allt de sydliga länderna i Europa har man en negativ attityd till invandring, enligt flera opinionsundersökningar från Pew research center. I Grekland och Italien vill så många som 86 respektive 80 procent ta emot färre immigranter. I dessa länder är man också mest benägen att se invandrarna som en ekonomisk börda för samhället. I länder som Storbritannien, Tyskland och Frankrike vill omkring 50 procent minska invandringen. Bara en liten grupp på under 10 procent i dessa länder är positiva till en ökad invandring.

I Grekland och Italien är omkring 80 procent av de tillfrågade oroade över invandring från länder utanför EU. Bland övriga västeuropeiska länder ligger den siffran på drygt 50 procent – och bland svenskar är siffran betydligt lägre: 27 procent.

Sverige omfattades inte av alla dessa undersökningar. Den närmaste motsvarigheten är SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som frågar om flyktingopinionen varje år. Enligt denna undersökning tycker i nuläget 43 procent av Sveriges befolkning att det är ett ”bra förslag att ta emot färre flyktingar”.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.