Annons

Svenska partier på höger-vänsterskala sedan 1979

Minskad skillnad. Allt fler partier trängs i mitten, men nya frågor utmanar den traditionella höger-vänsterskalan.

Bild: 
Torbjörn Bergman, Camilla Sandström, Ann-Cathrine Jungar, Anders Backlund och Jonas Lindahl vid Umeå universitet och Södertörns högskola har ansvarat för insamling och kodning av valmanifesten. Daniel Walther har tillhandahållit figuren.

Samling i mitten

De politiska partierna trängs numera i mitten i de ekonomiska frågorna. Men nya frågor gör politiken allt mer flerdimensionell.

Annons

Publicerad:

2015-05-07

Det finns flera sätt att placera partier på höger-vänsterskalan. Man kan fråga väljarna, experter på politik eller partierna själva. I sådana undersökningar syns partiernas ideologiska förskjutningar över tid.

Även ett parti som Sverigedemokraterna hamnar i mitten enligt dessa undersökningar. I valundersökningarna placerar väljarna SD mellan KD och Moderaterna. Även experter placerar dem strax till höger om mitten. Partierna själva beskriver i sina valmanifest – som de sedan i sin politik följer oftare än man kan tro – sin egen position. Även en analys av valmanifesten placerar SD i mitten, efter att de har gjort en vänstersväng sedan 2010.

– Ja, allt tyder på att SD inom de ekonomiska frågorna ligger i mitten. Men de profilerar sig i frågor som ligger helt utanför denna dimension, säger Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet. Det handlar om frågor om identitetspolitik, invandring och liknande.

Niklas Bolin menar att dessa frågor växer i betydelse och att de delvis ligger utanför de traditionella höger-vänsterskalorna. Det är en trend som präglar hela Europa.

– Svensk politik har tidigare varit mycket endimensionell sett i ett europeiskt perspektiv. Det har länge nästan bara handlat om höger eller vänster i ett ekonomiskt perspektiv. Men det håller på att ändras och vi ser att politiken breddas till fler och nya frågor – vi behöver alltså fler dimensioner för att förstå politiken, säger Niklas Bolin.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.