Annons

Dotter med förälder

Barnaskarans könssammansättning påverkar våra värderingar.

Bild: 
iStock

Döttrar gör familjeföretag miljömedvetna

Annons

Företag vars ägare har många döttrar får bättre värden i det index över miljömedvetenhet som Folksam har tagit fram enligt internationella normer. Det framgår av en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm, som nyligen presenterades av ekonomen Kristoffer Milonas. Han har samlat in data om familjeförhållandena i 120 börsnoterade företag i Sverige, som kontrolleras av en familj:

– Barn påverkar sina föräldrars preferenser, och vuxna barn hamnar ofta i styrelsen i familjeägda företag.

Hans förklaring är att kvinnor ofta har mer miljömedvetna värderingar än män, och en tolkning är att detta smittar av sig på föräldrarna.

– En annan tolkning är att kvinnor, som är mindre riskbenägna, vill minimera riskerna för miljöskandaler i de fall de som vuxna sitter i styrelsen, säger Kristoffer Milonas.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.