Annons

Scoutrörelsen fostrar också ledare

Annons

Publicerad:

2015-07-27

Jag läste med intresse artikeln om värnpliktiga befäl som blev civila chefer. Forskningsresultaten stämmer med mina erfarenheter och på mig själv. Jag har konstaterat att detsamma gäller scoutrörelsen, som har en väl fungerande ledarutveckling. Påfallande ofta när man läser artiklar om företagsledare framgår det att de har rötter i scoutrörelsen. Jag känner själv många civila ledare bland mina forna scoutkamrater.

/Lars Gauffin

Värnpliktiga befäl blev civila chefer

Militärer

De som gjorde sin värnplikt som befälselev har större chans att bli chef senare i livet – tack vare sin militära utbi

2015-05-05

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.