Annons

Se upp för drogen! Män får oftare cannabispsykos än kvinnor.

Bild: 
iStock

Cannabispsykoser vanligare bland män

Fler män än kvinnor får psykoser när de röker gräs.

Annons

Publicerad:

2015-09-10

En större andel män än kvinnor får cannabispsykoser, enligt en brittisk studie som publiceras i tidskriften Journal of Advances in Dual Diagnosis. Bland cannabisanvändarna är ungefär dubbelt så många män jämfört med kvinnor. Samma kvot, det vill säga dubbelt så många män, vårdas i Storbritannien för psykos eller schizofreni. Men bland dem som fick diagnosen cannabispsykos var fyra gånger så många män jämfört med kvinnor. Forskarna vet ännu inte vad könsskillnaden beror på. På senare år har effekterna av cannabis diskuterats mycket, bland annat då flera stater i USA legaliserat cannabis.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.