Annons

Förbryllande fossil

Författare: 

Nya fynd av välbevarade fossil har gett den märkliga Hallucigenia en plats i djurens släktträd. Tidigare har berömda biologer som Stephen Jay Gould fascinerats av djuret, trots att man haft svårt att komma överens om vad som är dess huvud. Var har de nya forskningsresultaten placerat djuret i livets träd?

Vilken av följande grupper anses Hallucigenia nu vara närmast släkt med?

1 Penismaskarna
2 Sjöpungarna
3 Klomaskarna

Facit

Rätt svar är klomaskarna (alt 3). Nya fossilfynd fortsätter att lösa gamla gåtor i livets utveckling. Hallucigenia anses nu, tillsammans med bland annat klomaskar, vara en del av en systergrupp till björndjur och insekter.