Annons

Bild: 
iStock

Klassresor i mittenskiktet

Inkomstnivåer verkar främst gå i arv bland de rikaste och de fattigaste i samhället.

Annons

Publicerad:

2015-06-25

Intresset för ekonomisk rörlighet mellan generationer växer bland forskarna, och ett vanligt sätt att mäta detta är i vilken grad en son ”ärver” sin fars lönenivå. En stor likhet mellan en fars och sons löneläge i samma ålder indikerar liten social rörlighet, medan stora olikheter antyder att klassresor förekommer.

En ny analys visar att de som hamnar högst och lägst i inkomstfördelningen hade en betydligt lägre rörlighet än de i mitten.

Graf över inkomstfördelning

Sannolikhetsfördelning av fäders och söners inkomster. Ju mörkare färg, desto högre sannolikhet att inkomstnivån ärvs. Sannolikheter längs diagonalen fångar upp ekonomisk orörlighet, det vill säga att sonen får samma relativa lön som sin pappa. 

Bild: 
IFAU

Analysen bygger på drygt 5 500 par av fäder och söner, vars inkomster observerades under flera decennier under vuxenlivet, och har genomförts av forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.