Annons

Mer tid i skolan ger mer struktur och mindre brottslighet.

Bild: 
Berit Roald / TT

Längre plugg ger färre brottslingar

Sedan gymnasiet blev treårigt begår färre pojkar brott.

Annons

Publicerad:

2015-07-03

När det tvååriga gymnasiet blev treårigt under 1990-talet infördes detta gradvis i olika kommuner. På så sätt kan man utvärdera utfallet av reformen på lång sikt. Det visade sig att det extra gymnasieåret bland annat bidrog till minskad risk för kriminalitet.

De pojkar som påbörjade en längre gymnasieutbildning på grund av att deras bostadskommun deltog i försöket med treåriga yrkesprogram, hade en markant mindre risk för att begå brott på kort sikt, enligt forskarna. De tolkar resultaten som att den mer strukturerade tillvaron minskade brottsligheten, särskilt stöldbrottsligheten. Effekten var tydligast bland pojkar med dåliga betyg.

Forskarna såg inga effekter alls på flickornas kriminalitet, men tidigare studier har visat att denna gymnasiereform medförde att tonårsgraviditeterna minskade.

Studien bygger på 220 000 elever som gick i gymnasiet under åren 1986–1990. Sedan har dessa individer följts tills de är 30 år. Analysen är utförd vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.