Annons

I Sverige ökade medianinkomsten med 15 procent mellan 2008 och 2013.

Listan: Disponibel realinkomst i europa

Annons

Publicerad:

2015-09-10

Medianinkomsten ökade mest i Slovakien (över 40 procent) mellan 2008 och 2013. I Grekland minskade den mest (mer än 20 procent). Siffrorna bygger på inkomst minus skatt dividerat med antal personer i hushållet, justerat för köpkraften i landet.

Källa: SCB

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.