Annons

Alla organismer behöver fosfor

Det talas om fosfor som en framtida bristvara, och om Marocko som en framtida stormakt inom detta område. Hur mycket av världens fosforreserver finns där och vad innebär det för vår framtid?

/Christer

Annons

Publicerad:

2015-10-08

Enligt beräkningar av den amerikanska myndigheten US geological survey har Marocko 75 procent av världens kommersiellt tillgängliga fosformalm – 50 gigaton (50 000 miljoner ton) – och kan därför snart få monopol. Just nu expanderar industrin i Marocko för framtida behov världen över. Ett tiotal andra länder har också stora kommersiella reserver, men av betydligt mindre storlek. Kina har till exempel 5,5 procent av världens reserver, Algeriet 3,3, Syrien 2,7 och USA, Ryssland, Jordanien och Sydafrika cirka 2 procent vardera. I dag behöver EU importera runt 90 procent av sin fosfor till handelsgödsel. Cirka en tredjedel kommer redan från Marocko.

Fosfor. Fördelningen av världens tillgångar.

Sverige importerar fosfor framför allt från Finland, som har EU:s enda aktiva fosforgruva. Den beräknas dock bara klara 30–35 år till. De kommersiella reserverna i Kina och USA tar slut inom 30–40 år, vilket gör även dessa länder beroende av Marocko i framtiden. Indien är världens största importör med obefintliga inhemska källor och har redan stora investeringar i Marocko. Det har också USA och EU.

Fosfor är ett livsviktigt närsalt som alla levande organismer behöver. Förändringar i tillgången kan därmed begränsa livsmedelsproduktionen och skapa geopolitiska konflikter. Därför är återanvändning av fosfor från jordbruksavfall, matrester, stallgödsel och avloppsslam viktigt för att trygga matförsörjningen i framtiden.

/Arno Rosemarin, forskare vid Stockholm environment institute

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.