Annons

En modell av poliovirus.

Bild: 
Kallista Images / Custom Medical Stock Photo / Spl

Det sista poliofallet?

Annons

Publicerad:

2015-10-07

Ett år har gått sedan det senaste fallet av polio registrerades i Nigeria och därmed i hela Afrika. För att ett land ska klassas som poliofritt får inga fall där symtom bryter ut förekomma på tre år.

Men sjukdomen är svår att upptäcka eftersom endast en person av 200 poliosmittade uppvisar några kraftigare symtom. Polio är ett virus som sprids framför allt genom droppsmitta i saliv eller avföring. Därför är det ett problem i tättbefolkade områden med dålig sanitet. Gemensamma ansträngningar som vaccinations- och informationskampanjer innebär att man – förhoppningsvis – har sett det sista poliofallet i Afrika. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.