Annons

Pappa med sjukt barn

De pappor som ingick i studien vabbade i snitt 2–3 dagar om året per barn. Den fjärdedel av papporna som vabbade mest hade fem år senare två procent lägre lön än de övriga.

Bild: 
iStock

Ju mer vab desto lägre lön – för pappor

Mammor vabbar ungefär dubbelt så mycket som pappor. Men de pappor som vabbar ofta får sämre löneutveckling på lång sikt.

Annons

Publicerad:

2015-09-23

Att bli förälder påverkar män och kvinnor på olika sätt. Män som blir pappor har större chans att göra karriärskliv än kvinnor som blir mammor. Men män som vabbar mycket tappar även mer i lön än mammor. Den fjärdedel av männen som vabbade mest hade fem år efter det första barnets födelse två procent lägre lön än en motsvarande pappa som vabbat enligt medianvärdet bland män.

Resultaten beror troligen på att man har olika förväntningar på mammor och pappor. En pappa som vabbar mycket avviker troligen mer från normen, menar Katarina Boye, forskare i sociologi vid Stockholms universitet. En arbetsgivare kan tolka ”frånvaro från arbetsmarknaden, t. ex. uttag av vab, som en signal om lågt engagemang i jobbet och högt engagemang utanför jobbet”, skriver hon. Detta drabbar män hårdare eftersom de förväntas vabba i liten utsträckning.

– En jämnare fördelning av vabdagarna i framtiden skulle dock förändra förväntningarna, och på sikt kunna minska denna negativa löneeffekt för männen, säger Katarina Boye.

Resultaten har publicerats vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och analysen bygger på registerdata av vabdagar och lön för drygt 23 000 föräldrar som fick sitt första barn 1994. Deras löner följdes sedan till och med 2007.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Min första reaktion när jag såg den här artikeln i papperstidningen var: Vad betyder "vabba"? Nu har jag kollat upp det och lärt mig något nytt, men vill ändå påpeka att alla era läsare inte vet vad det betyder. Själv är jag hemma från Finland, vilket förklarar varför detta ord, som beskriver ett svenskt system, var okänt för mig fast jag har svenska som modersmål. Jag hoppas ni i framtiden är försiktigare med att använda vardagliga ord för sådant om vissa av era läsare aldrig kommit i kontakt med.