Annons

Alva Appelgren har undersökt hur vi påverkas av beröm.

Bild: 
Jan Hanika

Så ger du positiv feedback

Beröm handlingar i stället för personlighet.

Annons

Att säga att någon är smart är inte särskilt smart, i alla fall inte om man vill öka personens motivation och förmåga. Bättre då att fokusera på hur uppgiften utförts. Det visar en hjärnavbildningsstudie vid Karolinska institutet i Solna, där 20 personer fått återkoppling på antingen sina handlingar eller sina egenskaper.

När deltagarna fick höra ”du är smart”, så kallat karaktärsberöm, ökade blodflöden i de delar av hjärnan som aktiveras vid självreflektion och förväntan. Det skedde inte när de bara fick höra att de gjort rätt.

– Självreflektionen och förväntan på vilket beröm vi ska få nästa gång tar fokus från uppgiften som ska lösas och gör oss osäkra på vår förmåga, förklarar Alva Appelgren, som presenterar resultaten i sin doktorsavhandling vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Efter att ha fått karaktärsberöm rapporterade deltagarna mer stress och mindre motivation. De gjorde också fler fel än när de fick feedback endast på sin prestation.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.