Annons

Bild: 
iStock

Varför är månen inte blöt?

I ett tidigare nummer (F&F 10/2014) skrev ni att vattnet på jorden förmodligen kommer från rymden. Hur har i så fall månen undkommit att kollidera med alla dessa isklumpar och bli vattenfylld på samma sätt? Eller vart har det vattnet tagit vägen?

/Ferenc Blaho

Annons

Publicerad:

2015-12-23

Svar: Under ett par hundra miljoner år i början av sin existens blev jorden bombarderad av asteroider och kometer från det yttre solsystemet. Dessa objekt innehöll stora mängder vatten, i form av is. Även månen blev bombarderad av dessa objekt, men månen är inte tillräckligt massiv för att kunna kvarhålla den stora mängd vatten som anlände på detta sätt. Månens massa är endast 1/81 av jordens massa och gravitationen på månens yta är endast 1/6 av den på jorden. När vattnet frigjordes från asteroiderna och kometerna i de explosiva kollisionerna, undkom stora mängder vatten snabbt månens tyngdkraft och flydde ut i rymden som vattenånga.

Det utesluter inte att det kan finnas något vatten infryst under månens yta och detta har faktiskt observerats i mörka kratrar nära månens poler av NASA:s LCROSS mission år 2009.

/Aage Sandqvist, professor emeritus i astronomi, Stockholms universitet

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.