Annons

Då tappar vi kontrollen

Borderline kan förklaras med bristande emotionell top–down-reglering.

Annons

Publicerad:

2016-11-02

Top–down-reglering handlar om hur hjärnans prefrontala bark reagerar på våra sinnesintryck. Motsatsen är bottom–up-processer som sker utan att pannloben är med och styr.

När top–down-regleringen inte funkar får man problem. Till exempel är det den kognitiva top–down-regleringen som inte fungerar när en person med adhd har svårt att koncentrera sig.

Hjärnforskaren Predrag Petrovic vid Karolinska institutet har tidigare argumenterat för att borderline och antisocial personlighetsstörning kan förklaras med motsvarande problem med den emotionella top–down-regleringen. Men allt oftare ser forskarna även problem med emotionell top–down-reglering vid adhd.

I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in behavioral neuroscience tar Petrovic och hans amerikanska kollega F. Xavier Castellanos nu den här tesen ett steg vidare. De ser top–down-regleringen som ett spektrum som spänner från kognitiv till emotionell reglering. Således bör även adhd, borderline och antisocial personlighetsstörning ses som en relaterad grupp mentala tillstånd, föreslår de båda forskarna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.