Annons

 I och med att madrassen formas efter kroppen fördelas trycket över en stor yta.

Bild: 
iStock

En bra madrass fördelar bördan rättvist

Om man sitter på en stolsdyna så att den blir helt hoptryckt, blir det inte lika hårt som utan dyna då? Eller om man ligger helt still i sängen och fjädrarna inte rör sig – blir det inte hårt då?

/Elin

Annons

Publicerad:

2016-11-22

Nej, det blir alltid mjukare att använda dyna eller madrass i stället för att sitta eller ligga direkt på ett hårt, platt underlag. När du sitter eller ligger ned är hela din kroppstyngd buren av krafter från underlaget på din kropp. Om dessa krafter bara finns på en liten area, vilket är fallet om du till exempel ligger direkt på ett hårt golv, kommer trycket på dessa punkter att bli stort. Du känner efter en stund att det börjar göra ont i skuldror och höfter. Om du däremot ligger på en madrass blir det en mycket större area av din kropp som tar emot krafterna från underlaget, eftersom madrassen formar sig bättre efter kroppen. Trycket blir därmed mindre och det känns mjukare. Det gäller oavsett om fjädrarna rör sig eller inte. Samma sak gäller om du sitter på en stolsdyna, även om den är så dålig att den trycks ihop.

Tryck är en storhet som beror av kraft och area. För en viss kraft minskar trycket om arean ökar. Att sitta eller ligga mjukt innebär att underlaget är sådant att kraften därifrån är utspridd på så stor area som möjligt, vilket gör att trycket blir så litet som möjligt.

/Christer Magnusson, universitetsadjunkt i fysik, Jönköping university

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.