Annons
Bild: 
iStock

En plats i solen

Författare: 

Unga solrosplantor är kända för att stå vända åt samma håll i ett fält och har visat sig följa solen under dagen för att till kvällen stå med ”ansiktet” vänt mot väst. Det märkliga är att solrosens ansikte nästa morgon har vänt sig österut igen redo för en ny dag. Hur tror forskare att solrosen flyttar sig efter solen?

A Solrosen har sensorer i ansiktet som roterar huvudet efter solens strålar.

B Solrosen har en inre klocka som genetiskt kontrollerar tillväxt på öst- och västsidan, vilket får den att ”vända sig” under dygnet.

C Solrosen torkar ut och sloknar under dagen men återfår spänst under natten vilket ”vänder den”.

Facit

Rätt svar är B). Unga solrosplantor har, enligt färsk forskning publicerad i tidskriften Science, en inre klocka som genetiskt reglerar tillväxten av växtens stam. Även plantor som berövades solsken fortsatte under ett par dygn att vända sig efter solens förväntade placering. Forskarna tror att den inre klockan påverkar mängden tillväxthormon som utsöndras vilket får stammen att växa i olika takt på vardera sidan. Plantor som hindrades från att vrida sig efter solen, eller som förvirrades genom att vändas under natten, visade sig ha sämre tillväxt än fritt växande solrosor. Forskarna kunde även visa att växter som var vända mot solen om morgonen fick fler besök av pollinatörer som bin, vilken kan tänkas ge fortplantningsfördelar för växten.