Annons
Bild: 
iStock

Fritt fram

1 | Vad kallas strofen ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring”?

2 | Vilken av följande grundlagsskyddade friheter är i Sverige orubblig, det vill säga kan inte inskränkas av en annan lag?

A Yttrandefrihet
B Näringsfrihet
C Mötesfrihet
D Föreningsfrihet
E Religionsfrihet

Facit

1 | Biskop Thomas frihetsvisa, skriven av Thomas Simonsson i Strängnäs, troligen 1439.
2 | Rätt svar är E: religionsfriheten.