Annons

Värmen från stenarna driver en ångpanna kopplad till en ångturbin, som producerar ström tillbaka till elnätet.

Vindenergi lagras i sten

Författare: 

Publicerad:

2016-11-21

Ett nytt sätt att lagra vindenergi i varma stenar testas i norra Tyskland. Metoden bygger på att överskottsel från vindkraftverk värmer upp luft, som i sin tur värmer upp ett isolerat lager med stenar till över 600 grader Celsius. Värmeenergin kan sedan plockas ut som el genom att värmen från stenarna driver en ångpanna kopplad till en ångturbin. Tester pågår och i början av nästa år kommer en första försöksanläggning att byggas i Hamburg-området. Då ska omkring 2 000 kubikmeter sten placeras i en stor container, som ska ge 1,5 megawatt i upp till 24 timmar.

Systemet kan byggas jämförelsevis billigt och i olika storlekar, med mindre ingrepp i naturen än till exempel de konstgjorda dammar som används vid pumpkraftverk. Liksom i alla energilager uppstår förluster. Forskarna räknar med en verkningsgrad på 25 procent, som kanske kan ökas till 50 procent. 

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar