Annons

Förekomsten av lungcancer bland kvinnor har mer än trefaldigats.

Källa: Socialstyrelsen

Lungcancer har ökat bland kvinnor

Fyra gånger så många män som kvinnor fick lungcancer i början av 1970-talet. Nu är skillnaden borta.

Författare: 

Publicerad:

2015-12-17

En långsam minskning bland män, och en snabb ökning bland kvinnor. Så ser den långsiktiga trenden ut för lungcancer. I fjol drabbades 2 063 kvinnor och 1 960 män i Sverige, enligt en ny sammanställning från Socialstyrelsen. Även under 2013 var kvinnorna fler.

Lungcancer är fortfarande något vanligare bland män om man tar hänsyn till att kvinnorna är fler i de äldre årskullarna. Uttryckt i så kallad åldersstandardiserad incidens är siffrorna 37,4 fall per 100 000 invånare för män. Motsvarande siffra för kvinnor är 36,2. Men om de långsiktiga trenderna håller i sig kommer även det måttet att placera kvinnorna högre än männen.

– Utvecklingen speglar rökvanorna. Fler kvinnor började röka, säger Elizabeth Johansson, sakkunnig på Cancerfonden.

Sedan i början av 1990-talet är andelen rökare högre bland kvinnor än bland män.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)