Annons
Bild: 
iStock

Falskmyntardilemma

Sex mynt ser precis likadana ut, men två av dem är två falska. Dessa två väger lika mycket, men mindre än de äkta mynten. Kan du i tre vägningar på en balansvåg utan vikter finna de falska mynten?

Av Paul Vaderlind

Facit

Väg först tre mynt mot tre andra mynt.

1 Balans: Av de falska mynten finns ett i varje skål. I den andra vägningen jämför vi två mynt från den ena skålen. Vid balans är det tredje myntet från samma skål som i den första vägningen falskt. Vid obalans är det lättare myntet falskt.

2 Obalans: I så fall ligger båda de falska mynten i den lättare skålen. Vi tar två mynt från denna skål och väger mot varandra. Blir det jämvikt så är det just dessa mynt som är de falska. Vid obalans så är det lättare myntet falskt och likaså är det tredje myntet från samma skål falskt.