Annons
Bild: 
Dirk Wiersma / SPL

Färgstråk i fyrfärg

Vad föreställer bilden, tagen med mikroskop?

A Hållfasthetskontroll av svetsfog
B Glimmerskiffer i polariserat ljus
C Färganalys av van Gogh-målning
D Ytfinish på ädelstensfasetter
E Kristaller av iridiumsalt

Facit

Rätt svar är glimmerskiffer i polariserat ljus (alt B).