Annons
Bild: 
iStock

Pest och pina

Potatispesten orsakade svält och massutvandring från Europa på 1840-talet och stoppade närapå potatisodlingen i Sverige. Den finns kvar än i dag och orsakar stor skada. Var har potatispesten Phytophthora infestans sitt troliga ursprung?

1 Amerika
2 Asien
3 Europa

Av Maria Almbro

Facit

Amerika. Ny forskning har jämfört DNA mellan potatispesten (potatisbladmögel, en svamp) och dess historiska och nuvarande släktingar och funnit att den troligtvis spreds av människan från Central- eller Sydamerika till Nordamerika och därifrån vidare till Europa. Ännu försöker forskare finna den exakta spridningsrutten och hitta verktyg för att utrota potatispesten.